Władze Oddziału PTE w Poznaniu

Michał Derbich. Opublikowano w Uncategorised

kadencja 2015 – 2020

Prezes Zarządu PTE w Poznaniu,
członek Rady Naukowej oraz
Prezydium Zarządu Krajowego PTE

 

prof. UAM dr hab. Ryszard Kamiński - Prezes Zarządu

prof. dr hab. Bogna Pilarczyk - Wiceprezes Zarządu

prof. PP dr hab. Marek Szczepański - Wiceprezes Zarządu

dr Ewa Badzińska - Sekretarz

 

Członkowie Zarządu Oddziału

dr hab. Monika Dobska, prof. nadzw. UEP

dr Małgorzata Dolata

mgr Piotr Falger

prof. UAM dr hab. Michał Flieger

dr hab. Barbara Hadryjańska

mgr Barbara Martyńska

prof. dr hab. Zdzisław Puślecki

prof. dr hab. Janusz J. Tomidajewicz

mgr Przemysław Trawa

prof. PP dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka