Obserwatorium Ekonomiczne PTE

Michał Derbich. Opublikowano w O PTE

"Obserwatorium Ekonomiczne PTE"
Dodatek on-line nr 9 do „Przeglądu Ekonomicznego”

„Przegląd Ekonomiczny” ISSN 2082-3312                    grudzień 2018 r.Dodatek został przygotowany przez pracujący pod redakcją Janusza J. Tomidajewicza zespół autorski w składzie:
- mgr Łukasz Augustowski z Katedry Ekonomii Międzynarodowej na Wydziale Ekonomii
i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego,
- dr Paweł Błaszczyk z Katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej UEP,
- dr hab. Maciej Cieślukowski prof. UEP z Katedry Finansów Publicznych UEP,
- dr hab. Piotr Lis prof. UEP z Katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej UEP,
- dr Joanna Mazurkiewicz z Katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej UEP,
- prof. dr hab. Janusz J. Tomidajewicz z Katedry Ekonomii Międzynarodowej na Wydziale Ekonomii
i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego,
- dr hab. Krzysztof Waliszewski prof. UEP z Katedry Pieniądza i Bankowości UEP.


Sytuacja gospodarczo-społeczna Polski w pierwszym półroczu 2018 r.


Spis treści:
Wprowadzenie
1.  Aktywność i wzrost i gospodarczy w I-II kwartale 2018 r. / s. 3
2.  Finanse państwa na koniec I półrocza 2018 roku / s. 7
3.  Stabilność cen i sytuacja złotego / s. 11
4.  Sektor bankowy i rynek kapitałowy / s. 18
5.  Sytuacja społeczna Polski w I półroczu 2018 roku / s. 25
6.  Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczo-społecznej Polski w pierwszym półroczu 2018 r. / s. 36Wprowadzenie
Przedstawiając kolejny raport „Obserwatorium Ekonomicznego” PTE, poświęcony charakterystyce sytuacji gospodarczej i społecznej Polski w pierwszym półroczu 2018 r., zespół autorów starał się, podobnie jak w naszych poprzednich raportach, przedstawić zarówno możliwie najbardziej aktualny stan naszej gospodarki oraz jego konsekwencje dla sytuacji społecznej, jak i (na tyle na ile było to możliwe) wskazać na występujące w niej tendencje pozytywne oraz charakteryzujące ją zagrożenia. W raportach naszych staramy się dać możliwie kompleksową ocenę stanu i możliwości naszej gospodarki obejmującą zarówno kształtowanie się zjawisk w sferze realnej oraz finansowej i społecznej. Niestety w obecnym raporcie zabrakło pełniejszej analizy sytuacji na rynku pracy, planujemy jednak poprawić kompletność naszych analiz w kolejnych raportach. W imieniu zespołu autorskiego chciałbym jednak wyrazić nadzieję, że mimo tego braku raport ten jest na tyle całościowy, że pozwoli czytelnikom wyrobić sobie
o naszej gospodarce pogląd uwzględniający nie tylko wybrane charakterystyczne dla niej zjawiska wskazywane w różnego rodzaju tekstach publicystycznych czy ocenach politycznych, lecz oparty o możliwie wszechstronną charakterystykę najistotniejszych procesów gospodarczych
i społecznych.

red. nauk. Janusz J. Tomidajewicz

Obserwatorium Ekonomiczne nr 9 - pobierz w pdf

Obserwatorium ekonomiczne PTE

Dodatek on-line nr 9 do „Przeglądu Ekonomicznego”

„Przegląd Ekonomiczny” ISSN 2082-3312                                                   grudzień 2018 r.

Dodatek został przygotowany przez pracujący pod redakcją Janusza J. Tomidajewicza zespół autorski w składzie:

- mgr Łukasz Augustowski z Katedry Ekonomii Międzynarodowej na Wydziale Ekonomii
i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego,

- dr Paweł Błaszczyk z Katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej UEP,

- dr hab. Maciej Cieślukowski prof. UEP z Katedry Finansów Publicznych UEP,

- dr hab. Piotr Lis prof. UEP z Katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej UEP,

- dr Joanna Mazurkiewicz z Katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej UEP,

- prof. dr hab. Janusz J. Tomidajewicz z Katedry Ekonomii Międzynarodowej na Wydziale Ekonomii
i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego,

- dr hab. Krzysztof Waliszewski prof. UEP z Katedry Pieniądza i Bankowości UEP.

Sytuacja gospodarczo-społeczna Polski w pierwszym półroczu 2018 r.

Spis treści :

Wprowadzenie

  1. Aktywność i wzrost i gospodarczy w I-II kwartale 2018 r. / s. 3
  2. Finanse państwa na koniec I półrocza 2018 roku / s. 7
  3. Stabilność cen i sytuacja złotego / s. 11
  4. Sektor bankowy i rynek kapitałowy / s. 18
  5. Sytuacja społeczna Polski w I półroczu 2018 roku / s. 25
  6. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczo-społecznej Polski w pierwszym półroczu 2018 r. / s. 36

Wprowadzenie

Przedstawiając kolejny raport „Obserwatorium Ekonomicznego” PTE, poświęcony charakterystyce sytuacji gospodarczej i społecznej Polski w pierwszym półroczu 2018 r., zespół autorów starał się, podobnie jak w naszych poprzednich raportach, przedstawić zarówno możliwie najbardziej aktualny stan naszej gospodarki oraz jego konsekwencje dla sytuacji społecznej, jak i (na tyle na ile było to możliwe) wskazać na występujące w niej tendencje pozytywne oraz charakteryzujące ją zagrożenia. W raportach naszych staramy się dać możliwie kompleksową ocenę stanu i możliwości naszej gospodarki obejmującą zarówno kształtowanie się zjawisk w sferze realnej oraz finansowej i społecznej. Niestety w obecnym raporcie zabrakło pełniejszej analizy sytuacji na rynku pracy, planujemy jednak poprawić kompletność naszych analiz w kolejnych raportach. W imieniu zespołu autorskiego chciałbym jednak wyrazić nadzieję, że mimo tego braku raport ten jest na tyle całościowy, że pozwoli czytelnikom wyrobić sobie
o naszej gospodarce pogląd uwzględniający nie tylko wybrane charakterystyczne dla niej zjawiska wskazywane w różnego rodzaju tekstach publicystycznych czy ocenach politycznych, lecz oparty o możliwie wszechstronną charakterystykę najistotniejszych procesów gospodarczych
i społecznych.

Janusz J. Tomidajewicz