Oferta szkoleniowa

Nowoczesna, szeroka oferta szkoleniowa dla przedsiębiorstw oraz osób indywidualnych.

Wydawnictwa

Zapraszamy do zapoznania się
z bogatą ofertą wydawniczą PTE.

Konferencje i Sympozja

PTE jest organizatorem
i współorganizatorem konferencji
i sympozjów tematycznych.

Wynajem sal

Zapraszamy do współpracy.

Konferencja z cyklu "Instytucje w teorii i praktyce"

Maciej Mikulewicz. Opublikowano w Wiadomości

Poznań w dniach 25-26 września 2019 r. gościł trzecią konferencję z cyklu "Instytucje w teorii i praktyce".

Przewodniczącym jej rady programowej jest prof. Marek Ratajczak.

Obszary tematyczne konferencji to:
- instytucje w ekonomii i prawie,
- instytucje w ochronie konkurencji i konsumenta,
- znaczenie ram instytucjonalnych dla funkcjonowania i rozwoju gospodarki rynkowej,
- metodologiczne problemy badań nad instytucjami i ich rola w rozwoju gospodarczym,
- instytucje formalne a instytucje nieformalne,
- instytucje w zarzadzaniu organizacjami,
- badanie kontraktów w gospodarce rynkowej w ujęciu nowej ekonomii instytucjonalnej.

 

Instytucje konferecnja logo

O nas

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) jest niezależnym, profesjonalnym, ogólnopolskim, stowarzyszeniem ekonomistów zrzeszającym praktyków i teoretyków. Powstało w 1945 r. nawiązując do tradycji zawodowych ruchów ekonomistów na ziemiach polskich w XIX w. oraz warszawskiego Stowarzyszenia Ekonomistów i Statystyków i Towarzystw Ekonomicznych działających w Krakowie, Poznaniu i Lwowie w okresie międzywojennym.

Czytaj dalej