Oferta szkoleniowa

Nowoczesna, szeroka oferta szkoleniowa dla przedsiębiorstw oraz osób indywidualnych.

Wydawnictwa

Zapraszamy do zapoznania się
z bogatą ofertą wydawniczą PTE.

Konferencje i Sympozja

PTE jest organizatorem
i współorganizatorem konferencji
i sympozjów tematycznych.

Wynajem sal

Zapraszamy do współpracy.

Nowa lista wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Maciej Mikulewicz. Opublikowano w Wiadomości

Ukazał się komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Jest to uzupełniona lista różniąca się od opublikowanej na początku roku.

Można go znaleźć pod adresem:
http://www.bip.nauka.gov.pl/inne2/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-17-grudnia-2019-r-w-sprawie-wykazu-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe.html

Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Poznaniu znajduje się na niej na poziomie I pod liczbą porządkową 396.

O nas

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) jest niezależnym, profesjonalnym, ogólnopolskim, stowarzyszeniem ekonomistów zrzeszającym praktyków i teoretyków. Powstało w 1945 r. nawiązując do tradycji zawodowych ruchów ekonomistów na ziemiach polskich w XIX w. oraz warszawskiego Stowarzyszenia Ekonomistów i Statystyków i Towarzystw Ekonomicznych działających w Krakowie, Poznaniu i Lwowie w okresie międzywojennym.

Czytaj dalej