Oferta szkoleniowa

Nowoczesna, szeroka oferta szkoleniowa dla przedsiębiorstw oraz osób indywidualnych.

Wydawnictwa

Zapraszamy do zapoznania się
z bogatą ofertą wydawniczą PTE.

Konferencje i Sympozja

PTE jest organizatorem
i współorganizatorem konferencji
i sympozjów tematycznych.

Wynajem sal

Zapraszamy do współpracy.

Koszty postępowania administracyjnego - Krzysztof Świderski

Michał Derbich. Opublikowano w Oferta wydawnicza

Świderski 2019

Z dużym szacunkiem, zważywszy na wkład pracy Autora oraz poziom merytoryczny zapoznałem się z rozprawą dr Krzysztofa Świderskiego. (...) Lektura rozprawy (...) prowadzi do trzech zasadniczych wniosków: po pierwsze – dostajemy do ręki pracę o charakterze monograficznym, kompleksowo omawiającą problematykę kosztów postępowania administracyjnego; po wtóre – jest to praca naukowa, napisana z wykorzystaniem metod właściwych naukom dogmatycznym; po trzecie – Autor nie poprzestaje na dogmatycznej  analizie obowiązujących rozwiązań, ale na podstawie tej bardzo wszechstronnej i skrupulatnej analizy formułuje uzasadnione  wnioski, w tym wnioski de lege ferenda.

Nie budzi wątpliwości, że zagadnienie kosztów postępowania administracyjnego (...) ma istotne znaczenie tak z punktu widzenia ogólnych zasad i funkcji postępowania, jak i uczestników postępowania, a zwłaszcza strony. Do chwili obecnej nie było się ono przedmiotem odrębnych badań i jeśli nawet pojawiało się w literaturze z zakresu postępowania administracyjnego, to trochę na marginesie i przy okazji omawiania innych instytucji kodeksowych, a głównie w opracowaniach o charakterze komentarzowym czy podręcznikowym. Monografia wypełnia pewną lukę w doktrynie prawa administracyjnego związaną z brakiem całościowego opracowania naukowego dotyczącego kosztów postępowania administracyjnego.

prof. dr hab. Andrzej Matan

O nas

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) jest niezależnym, profesjonalnym, ogólnopolskim, stowarzyszeniem ekonomistów zrzeszającym praktyków i teoretyków. Powstało w 1945 r. nawiązując do tradycji zawodowych ruchów ekonomistów na ziemiach polskich w XIX w. oraz warszawskiego Stowarzyszenia Ekonomistów i Statystyków i Towarzystw Ekonomicznych działających w Krakowie, Poznaniu i Lwowie w okresie międzywojennym.

Czytaj dalej