Oferta szkoleniowa

Nowoczesna, szeroka oferta szkoleniowa dla przedsiębiorstw oraz osób indywidualnych.

Wydawnictwa

Zapraszamy do zapoznania się
z bogatą ofertą wydawniczą PTE.

Konferencje i Sympozja

PTE jest organizatorem
i współorganizatorem konferencji
i sympozjów tematycznych.

Wynajem sal

Zapraszamy do współpracy.

Instrumentalizacja prawa o postępowaniu administracyjnym - Przemysław Ostojski

Michał Derbich. Opublikowano w Oferta wydawnicza

Ostojski 2017

(...) Praca jest pierwszą w polskiej literaturze prawniczej pozycją, będącą wynikiem kompleksowych badań nad zjawiskiem instrumentalnego podejścia do procedury administracyjnej, rozumianego jako posłużenie się nią jako środkiem do osiągnięcia założonego przez ustawodawcę celu. Zjawisko to Autor analizuje w nawiązaniu do przyjętego obecnie modelu postępowania administracyjnego (model kodyfikacji zamkniętej),

ukazując jej niedostatki w kontekście wyzwań, przed którym staje współczesna administracja. (...) Dużą zaletą pracy jest jej wartość praktyczna. Na uwagę i aprobatę zasługuje w szczególności gruntowna i rzeczowa analiza przyczyn dekodyfikacji postępowania administracyjnego, która w pracy łączy się z głównym wątkiem badań w postaci instrumentalizacji procedury administracyjnej. (...) Reasumując, praca zawiera oryginalne treści o dużym znaczeniu dla nauki i praktyki tworzenia i stosowania prawa.

dr hab. Agnieszka Krawczyk prof. UŁ

O nas

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) jest niezależnym, profesjonalnym, ogólnopolskim, stowarzyszeniem ekonomistów zrzeszającym praktyków i teoretyków. Powstało w 1945 r. nawiązując do tradycji zawodowych ruchów ekonomistów na ziemiach polskich w XIX w. oraz warszawskiego Stowarzyszenia Ekonomistów i Statystyków i Towarzystw Ekonomicznych działających w Krakowie, Poznaniu i Lwowie w okresie międzywojennym.

Czytaj dalej