OWE edycja XXII

Michał Derbich. Opublikowano w OWE

logo OWE 200W roku szkolnym 2008/2009 została przeprowadzona XXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie bieżącej edycji to „Środowisko naturalne w procesie gospodarowania”. Patronat honorowy nad XXII Olimpiadą objął Minister Środowiska Pan prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki.

Temat ten został wybrany nieprzypadkowo, ponieważ współcześnie kwestie związane ze środowiskiem naturalnym nabierają szczególnego znaczenia dla rozwoju gospodarki.
Środowisko naturalne jest istotnym zasobem w procesie gospodarowania. Jego rolę można rozpatrywać w wielu aspektach, co znajduje swoje odzwierciedlenie we współczesnych kierunkach badań ekonomicznych.

Wielkopolscy uczniowie wśród laureatów XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Wśród uczestników i laureatów tegorocznej olimpiady nie zabrakło uczniów wielkopolskich szkół. W I etapie w Wielkopolsce uczestniczyło w tegorocznej edycji 1894 uczniów z 89 szkół . Do drugiego etapu zostało zakwalifikowanych 120 uczniów z 34 szkół ponadgimnazjalnych. Największą liczbą uczniów w II etapie mogą się pochwalić szkoły:

  • VIII LO Poznań – 14,
  • LO Marii Magdaleny w Poznaniu - 11,
  • II LO Poznań – 8,
  • - Technikum nr 2 im. Jana Pawła II ze Złotowa – 6,
  • I LO Marii Skłodowskiej–Curie w Pile – 4.

Finalistami ( III etap ) zostali uczniowie z następujących szkół:

  • Marcin Maciaszczyk I LO im. Marii Skłodowskiej–Curie w Pile (laureat Olimpiady VI miejsce w Polsce)
  • Rafał Radziszewski - LO Marii Magdaleny w Poznaniu
  • Marek Głuszczuk - LO Marii Magdaleny w Poznaniu
  • Marcin Proce - Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie
  • Marcin Foltyński – VIII LO im. Adama Mickiewicza

Uroczyste spotkanie z tegorocznymi laureatami i ich opiekunami odbyło się w Domu Ekonomisty w Poznaniu w dniu 3 czerwca 2009r.

Gości przywitali - prof. dr hab. Bogna Pilarczyk- Prezes PTE w Poznaniu i prof. dr hab. Kazimierz Dobrzański - Przewodniczacy Komitetu Okręgowego OWE. Dr Marta Götz z Instytutu Zachodniego Przedstawiła prezentację i „Atrakcyjność klastrów dla bezpieczeństwa inwestycji zagranicznych”. Zastępca dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego p. Jarosław Sobczak omówił temat „Energetyka atomowa w Wielkopolsce – plany na przyszłość".

Na podsumowanie zostali zaproszeni uczniowie oprócz finalistów, którzy otrzymali największą ilość punktów na etapie regionalnym Olimpiady.

Najlepsi uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody.