OWE edycja XXII

Michał Derbich. Opublikowano w OWE

logo OWE 200W roku szkolnym 2008/2009 została przeprowadzona XXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie bieżącej edycji to „Środowisko naturalne w procesie gospodarowania”. Patronat honorowy nad XXII Olimpiadą objął Minister Środowiska Pan prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki.

Temat ten został wybrany nieprzypadkowo, ponieważ współcześnie kwestie związane ze środowiskiem naturalnym nabierają szczególnego znaczenia dla rozwoju gospodarki.
Środowisko naturalne jest istotnym zasobem w procesie gospodarowania. Jego rolę można rozpatrywać w wielu aspektach, co znajduje swoje odzwierciedlenie we współczesnych kierunkach badań ekonomicznych.

Wielkopolscy uczniowie wśród laureatów XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Wśród uczestników i laureatów tegorocznej olimpiady nie zabrakło uczniów wielkopolskich szkół. W I etapie w Wielkopolsce uczestniczyło w tegorocznej edycji 1894 uczniów z 89 szkół . Do drugiego etapu zostało zakwalifikowanych 120 uczniów z 34 szkół ponadgimnazjalnych. Największą liczbą uczniów w II etapie mogą się pochwalić szkoły:

 • VIII LO Poznań – 14,
 • LO Marii Magdaleny w Poznaniu - 11,
 • II LO Poznań – 8,
 • - Technikum nr 2 im. Jana Pawła II ze Złotowa – 6,
 • I LO Marii Skłodowskiej–Curie w Pile – 4.

Finalistami ( III etap ) zostali uczniowie z następujących szkół:

 • Marcin Maciaszczyk I LO im. Marii Skłodowskiej–Curie w Pile (laureat Olimpiady VI miejsce w Polsce)
 • Rafał Radziszewski - LO Marii Magdaleny w Poznaniu
 • Marek Głuszczuk - LO Marii Magdaleny w Poznaniu
 • Marcin Proce - Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie
 • Marcin Foltyński – VIII LO im. Adama Mickiewicza

Uroczyste spotkanie z tegorocznymi laureatami i ich opiekunami odbyło się w Domu Ekonomisty w Poznaniu w dniu 3 czerwca 2009r.

Gości przywitali - prof. dr hab. Bogna Pilarczyk- Prezes PTE w Poznaniu i prof. dr hab. Kazimierz Dobrzański - Przewodniczacy Komitetu Okręgowego OWE. Dr Marta Götz z Instytutu Zachodniego Przedstawiła prezentację i „Atrakcyjność klastrów dla bezpieczeństwa inwestycji zagranicznych”. Zastępca dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego p. Jarosław Sobczak omówił temat „Energetyka atomowa w Wielkopolsce – plany na przyszłość".

Na podsumowanie zostali zaproszeni uczniowie oprócz finalistów, którzy otrzymali największą ilość punktów na etapie regionalnym Olimpiady.

Najlepsi uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody.

OWE edycja XXIII

Michał Derbich. Opublikowano w OWE

logo OWE 200W roku szkolnym 2009/2010 została przeprowadzona XXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie ówczesnej edycji to „Wahania koniunktury a rozwój gospodarki”. Honorowy patronat nad XXIII Olimpiadą Wiedzy Ekonomicznej objął wicepremier RP, minister gospodarki Waldemar Pawlak.

Koordynatorem udziału wielkopolskich uczniów w OWE jest Oddział PTE w Poznaniu. Do pierwszego etapu zgłosiło się 1572 uczestników z 86 szkół w Wielkopolsce. W tym:

 • 22 Licea
 • 4 Technika
 • 60 Zespołów Szkół

Wielkopolska wystawiła najliczniejszą reprezentację w tej edycji Olimpiady. Do zawodów II stopnia zakwalifikowało się 121 osób z naszego regionu.

 

OWE edycja XXIV

Michał Derbich. Opublikowano w OWE

logo OWE 200W roku szkolnym 2010/2011 została przeprowadzona XXIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Myślą przewodnią edycji było hasło "Człowiek w świecie pieniądza".

Zawody II stopnia (okręgowe) odbyły się 28 lutego 2011 roku w auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

OWE edycja XXV

Michał Derbich. Opublikowano w OWE

logo OWE 200

Jubileuszowa XXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej pod hasłem „W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego”

Inspiracją dla tej edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej stał się ostatni głęboki kryzys finansowy i gospodarczy, który wykazał wiele słabości w funkcjonowaniu współczesnego systemu ekonomicznego. Skutki kryzysu są dotkliwe dla społeczeństw wielu krajów. Panuje zgodność, że przyczyny kryzysu tkwią w nieracjonalnych zachowaniach podmiotów systemu ekonomicznego, zwłaszcza podmiotów sektora finansowego. Stąd też rządy wielu krajów, ugrupowania gospodarcze podjęły intensywne działania w celu ograniczenia ryzyka ponownego kryzysu. W ośrodkach naukowych trwają badania nad przyczynami obecnego kryzysu systemowego oraz kierunkami zmian w modelu ekonomicznym.

II etap - wojewódzki obył się w Auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 13 stycznia 2012 roku.

OWE edycja XXVI

Michał Derbich. Opublikowano w OWE

logo OWE 200

Spośród tysięcy uczestników, do etapu centralnego, który odbył się 6 i 7 kwietnia 2013 r. w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego w Jachrance koło Warszawy, zakwalifikowało się czterech uczniów z Wielkopolski.

Finalistami zostali:

 • Michał Górny z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki
  w Poznaniu (24 miejsce - laureat),
 • Mateusz Matuszewski z Liceum Ogólnokształcącego im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu (27 miejsce - laureat),
 • Bartosz Bilejczyk z Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Jana Bosko w Pile (76 miejsce),
 • Krzysztof Grocki z Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu (87 miejsce).

W pierwszej części finału uczestnicy odpowiadali na pytanie opisowe nawiązujące do hasła przewodniego Olimpiady „Nierównowagi w gospodarce. Przyczyny i skutki". Musieli także zmierzyć się z zadaniem analitycznym i trzydziestoma pytaniami testowymi wielokrotnego wyboru. Laureatów, spośród uczniów o najwyższych wynikach w części pisemnej, wyłoniła druga, ustna część finału.

11 stycznia 2013 r. w Poznaniu odbył się okręgowy etap Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Test, któremu przyświecało hasło "Nierównowagi w gospodarce. Przyczyny i skutki" rozwiązywało 114 uczniów wielkopolskich szkół średnich.