Kurs kasjera walutowo-złotowego

Michał Derbich. Opublikowano w Szkolenia

Zaświadczenia ukończenia kursu są bezterminowe i dają prawo do pracy z gotówką. Między innymi w:
- kantorach i bankach;
- firmach, które poszerzyły działalność, np. zatrudniły cudzoziemców;
- urzędach skarbowych, gazowniach, pocztach, salonach samochodowych.

Kurs prowadzony jest przez wykładowcę z wieloletnim doświadczeniem, a jednocześnie praktyka pracującego w NBP. Zaświadczenia o ukończeniu kursu wystawiamy na drukach zgodnych z kryteriami MEN.

Kurs odbywa się popołudniami, na przestrzeni trzech dni od 16:30 do 20:30.

Udział w kursie kosztuje 374 zł brutto.

PROGRAM SZKOLENIA ZAWIERA:

* Wstęp – część teoretyczna (z pokazem slajdów) – 2 godz.
•    Co charakteryzuje wszystkie banknoty świata – wspólne cechy banknotów,
•    Zabezpieczenia banknotów – omówienie zabezpieczeń stosowanych w banknotach,
•    Techniki drukarskie – staloryt, typografia, offset,
•    Banknoty fałszywe, sfałszowane i spreparowane – omówienie różnic,
•    Monety – stosowane fałszerstwa,
•    Jak sprawdzamy autentyczność banknotów i monet,
•    Postępowanie z banknotami i monetami fałszywymi.
•    Odpowiedzialność materialna kasjera,
•    Techniki i stanowisko pracy kasjera.

* Złotówki – cześć teoretyczna (z pokazem slajdów) i praktyczna – 2 godz.
•    Ich wygląd i omawianie zabezpieczeń stosowanych w złotówkach serii „Władcy polscy” (emisja zmodernizowana i niezmodernizowana) 
•    Porównanie banknotów autentycznych z występującymi falsyfikatami
•    Postępowanie w przypadku banknotów uszkodzonych i zniszczonych

* EURO – cześć teoretyczna (z pokazem slajdów) i praktyczna – 2 godz.
•    Ich wygląd i omawianie zabezpieczeń stosowanych na EURO
•    Porównanie banknotów autentycznych z występującymi falsyfikatami.

* Dolary USA – cześć teoretyczna (z pokazem slajdów) i praktyczna 2 godz.

•       Omówienie występujących emisji,
•       Zabezpieczenia stosowane w banknotach USA

* Waluty: CHF, DKK, SEK, GBP, NOK, CAD i inne – 3 godz.
•    Omówienie zabezpieczeń stosowanych w tych walutach,
•    Przykłady imitacji tych walut

* Sprawdzenie nabytych wiadomości przez kursantów – test (pisemny lub ustny), wiedza praktyczna – 1 godz.