Prawo podatkowe

Michał Derbich. Opublikowano w Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA ZAWIERA:

  • Podstawowe zagadnienia, pojęcia i terminy uregulowane ustawą Ordynacja podatkowa;
  • Postępowanie podatkowe;
  • Kontrola podatkowej;
  • Postępowania sprawdzające;
  • Kalkulacja potencjalnych obciążeń podatkowych;
  • Postępowanie administracyjne.

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:

  • Kursy mają charakter zaoczny (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele);
  • Koszt udziału w szkoleniu to 300 zł/osobę (przy założeniu 15 osobowej grupy szkoleniowej).

CZAS TRWANIA

Szkolenie weekendowe, trwające 12 godzin rozłożonych na dwa dni.