Prawo ubezpieczeniowe

Michał Derbich. Opublikowano w Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA ZAWIERA:

  • Instytucje rynku ubezpieczeniowego;
  • Pojęcie umowy ubezpieczenia i stosunku prawnego ubezpieczenia;
  • Świadczenia pieniężne ubezpieczyciela w ubezpieczeniach majątkowych i w ubezpieczeniach osobowych;
  • Ubezpieczenia majątku;
  • Ubezpieczenia osobowe;
  • Ryzyko, jego znaczenie w działalności bankowej oraz metody jego unikania, zwalczania i transferowania.

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:

  • Kursy mają charakter zaoczny (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele);
  • Koszt udziału w szkoleniu to 300 zł/osobę (przy założeniu 15 osobowej grupy szkoleniowej).

CZAS TRWANIA

Szkolenie weekendowe, trwające 12 godzin rozłożonych na dwa dni.