Prawo zamówień publicznych

Michał Derbich. Opublikowano w Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA ZAWIERA:

 • Pojęcie zamówienia publicznego. Cele regulacji prawnej zamówień publicznych. Przedmiot zamówienia. Podmioty zamówienia;
 • Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych;
 • Przygotowanie postępowania o udzielanie zamówienia publicznego;
 • Oferta, związanie ofertą oraz wybór najkorzystniejszej oferty;
 • Tryby konkurencyjne, tryby niekonkurencyjne udzielania zamówień publicznych;
 • Dokumentowanie postępowania o udzielanie zamówienia publicznego;
 • Zamówienia sektorowe;
 • Umowy w sprawach zamówień publicznych;
 • Środki ochrony prawnej. Odwołanie. Skarga do sądu.

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:

 • Kursy mają charakter zaoczny (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele);
 • Koszt udziału w szkoleniu to 300 zł/osobę (przy założeniu 15 osobowej grupy szkoleniowej).

CZAS TRWANIA

Szkolenie weekendowe, trwające 12 godzin rozłożonych na dwa dni.