Przegląd Ekonomiczny, nr 18

Michał Derbich. Opublikowano w Przegląd Ekonomiczny

Wydanie specjalne

STO LAT NAUK EKONOMICZNYCH NA UNIWERSYTECIE POZNAŃSKIM - PDF do pobrania

Okladka s1 PE 18

 

Spis treści

Ryszard Kamiński Wprowadzenie


Z KART HISTORII
Elżbieta Jantoń-Drozdowska, Maciej Stępiński Sto lat katedr ekonomicznych na Uniwersytecie Poznańskim
Elżbieta Jantoń-Drozdowska Wspomnienie o prof. Mieczysławie Gulczu
Elżbieta Jantoń-Drozdowska Wspomnienie o prof. Edwardzie Cyrsonie


WYWIADY
Maciej Mikulewicz Wywiad z prof. dr. hab. Romanem Budzinowskim, Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji nt. nauk ekonomicznych na WPiA


ARTYKUŁY
Adam Baszyński Konkurencja na rynku usług bankowych w Polsce na tle krajów o podobnym poziomie rozwoju
Michał Flieger Innowacyjność organizacyjna w ujęciu strukturalnym oraz aplikacyjnym
Ryszard Kamiński Etyka w rachunkowości. Podstawy teoretyczne i instrumenty praktyczne
Tomasz Kayser Znaczenie współpracy w budowaniu przewagi konkurencyjnej miast
Alicja Mikołajewicz-Woźniak Wykorzystanie blockchaina w innowacyjnych systemach transakcyjnych
Szymon Piotrowski Venture debt jako sposób finansowani innowacyjnych startupów
Zdzisław W. Puślecki Protekcjonizm regulacyjny w ograniczaniu i zniekształcaniu współczesnego handlu międzynarodowego
Mieczysław Sprengel Innowacyjność w gospodarce Australii
Maciej Stępiński Rola uczelni wyższej w nauczaniu przedsiębiorczości na przykładzie Uniwersytetuim. Adama Mickiewicza w Poznaniu – analiza formalna


RECENZJE
Jakub Banach Monografia European Union – China Trade Relationship
Maria Mazurek Innowacje gospodarcze z perspektywy uwarunkowań ekonomicznych i regulacji prawnych