Spółki handlowe – tworzenie, łączenie, dzielenie, funkcjonowanie i likwidowanie

Michał Derbich. Opublikowano w Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA ZAWIERA:

  • Funkcjonowanie spółek handlowych w świetle Kodeksu spółek handlowych;
  • Tworzenie spółek prawa handlowego;
  • Przekształcania spółek prawa handlowego;
  • Łączenie się spółek prawa handlowego;
  • Likwidacja spółek prawa handlowego;
  • Prawa i obowiązków członków spółek kapitałowych;
  • Spółka europejska. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych.

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:

  • Kursy mają charakter zaoczny (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele);
  • Koszt udziału w szkoleniu to 300 zł/osobę (przy założeniu 15 osobowej grupy szkoleniowej).

CZAS TRWANIA

Szkolenie weekendowe, trwające 12 godzin rozłożonych na dwa dni.