Zasady działalności przedsiębiorstw

Michał Derbich. Opublikowano w Szkolenia

Zasady działalności przedsiębiorstw

PROGRAM SZKOLENIA ZAWIERA:

  • Pojęcie działalności gospodarczej i pojęcie przedsiębiorcy;
  • Formy organizacyjnoprawne działalności gospodarczej;
  • Zasady rejestrowania działalności gospodarczej: KRS a Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
  • Zasada wolności działalności gospodarczej i jej ograniczenia;
  • Reglamentacja działalności gospodarczej: koncesje, zezwolenia, licencje, działalność regulowana;
  • Zasady kontroli przedsiębiorców (zasada jednej kontroli w jednym czasie, zasada ograniczonego czasu trwania kontroli); kontrola „zapowiedziana” i „niezapowiedziana”.

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:

  • Kursy mają charakter zaoczny (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele);
  • Koszt udziału w szkoleniu to 300 zł/osobę (przy założeniu 15 osobowej grupy szkoleniowej).

CZAS TRWANIA

Szkolenie weekendowe, trwające 12 godzin rozłożonych na dwa dni.