Oferta szkoleniowa

Nowoczesna, szeroka oferta szkoleniowa dla przedsiębiorstw oraz osób indywidualnych.

Wydawnictwa

Zapraszamy do zapoznania się
z bogatą ofertą wydawniczą PTE.

Konferencje i Sympozja

PTE jest organizatorem
i współorganizatorem konferencji
i sympozjów tematycznych.

Wynajem sal

Zapraszamy do współpracy.

Zjazd Wyborczy Oddziału 2 września 2021

Maciej Mikulewicz. Opublikowano w Wiadomości

Uprzejmie informujemy, że Zarząd PTE Oddziału w Poznaniu na posiedzeniu 1.07.2021 r. podjął uchwałą nr 2/2021 decyzję o organizacji Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego 2 września 2021 r.

Mamy zaszczyt zaprosić członków Stowarzyszenia do wzięcia w nim udziału. Odbędzie się on na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu przy al. Niepodległości nr 10 w budynku A w sali nr 111 o godzinie 17:00 w pierwszym terminie i o godzinie 17:15 w drugim terminie.

Proponowany porządek Zjazdu:

1. Otwarcie Zjazdu

2. Przyjęcie szczegółowego porządku i regulaminu obrad

3. Wybór Komisji Zjazdu

4. Złożenie sprawozdania ustępujących władz za kadencję 2015-2020

5. Wybory nowych władz Oddziału PTE w Poznaniu

6. Wybór delegatów na Zjazd Krajowy PTE

7. Ogłoszenie wyników wyborów

8. Przyjęcie uchwał Zjazdu

9. Wolne głosy i wnioski

10. Zamknięcie Zjazdu

Jednocześnie przypominamy i prosimy o uregulowanie zaległych i bieżących składek członkowskich przez tych z Państwa, którzy do tej pory tego nie uczynili. W razie pytań w tej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy z biurem Oddziału.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Kryzys jako determinanta innowacji gospodarczych”

Maciej Mikulewicz. Opublikowano w Wiadomości

Informujemy, że w dniu 17 czerwca 2021 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się Międzynarodowa konferencja naukowa „Kryzys jako determinanta innowacji gospodarczych”.

Konferencja była zorganizowana przez Katedrę Nauk Ekonomicznych na UAM przy współudziale Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu. W konferencji uczestniczyli badacze z pięciu polskich uczelni oraz z czterech ośrodków naukowych na Ukrainie. Konferencję otwarł Dziekan Wydziału Prawa i Administracji - Prof. dr hab. Tomasz Nieborak.

Referaty wygłosili między innymi członkowie zarządu Oddziału PTE w Poznaniu: Prof. UAM dr hab. Ryszard Kamiński (nt. Projekt dyrektywy UE na temat raportowania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw), Prof. dr hab. Zdzisław Puślecki (nt. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w modularyzacji działalności innowacyjnej),  Prof. PP dr hab. Marek Szczepański (nt. Wpływ koronawirusa na wprowadzenie innowacji w zakładowych systemach emerytalnych). Moderatorem w trakcie pierwszej sesji konferencji był członek zarządu Oddziału: Prof. UAM dr hab. Michał Flieger.

Kryzys jako determinanta innowacji 1  Kryzys jako determinanta innowacji 3
Kryzys jako determinanta innowacji 2

Przegląd Ekonomiczny, nr 21

Michał Derbich. Opublikowano w Wiadomości

"Przegląd Ekonomiczny" nr 21/2021

Wydanie specjalne
75 LAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO ODDZIAŁ W POZNANIU

Spis treści:PE21 OKŁADKA 1 mały

  • Wstęp – Monika Dobska 4
  • 75 lat Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu – Ryszard Kamiński 5
  • Działalność zarządu oddziału PTE w Poznaniu w latach 2015–2021 – Ryszard Kamiński 12
  • Praca i polityka społeczna w dokonaniach prof. Józefa Orczyka – Jan Szambelańczyk, Paweł Łuczak 17
  • Prof. Bogna Pilarczyk – dokonania naukowe, dydaktyczne i organizatorskie – opracowała redakcja 21
  • Prezesi PTE w Poznaniu – opracowała Monika Dobska 23
  • Publikacje książkowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu wydane w 2020 r. – 40
  • Wprowadzenie do „Obserwatorium Ekonomicznego PTE” nr 13. Sytuacja gospodarczospołeczna Polski w pierwszym półroczu 2020 r. – Janusz J. Tomidajewicz 46

  Pobierz w pdf

Konferencja „Ochrona zdrowia w czasach pandemii. Zagadnienia ekonomiczne, medyczne i publicznoprawne”

Maciej Mikulewicz. Opublikowano w Wiadomości

Zapraszamy 20 stycznia 2021 r. do wysłuchania, za pośrednictwem platformy MS Teams, konferencji naukowej „Ochrona zdrowia w czasach pandemii. Zagadnienia ekonomiczne, medyczne i publicznoprawne”.

Konferencję otworzą: Pani Rektor UAM prof. B. Kaniewska, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM prof. T. Nieborak, oraz Wiceprzewodnicząca PE Ewa Kopacz, która wygłosi otwierający referat nt. działań UE w zakresie walki z COVID-19.

 

OCHRONA ZDROWIA W CZASACH PANDEMII 20.01.2021

 

Konferencja zorganizowana zostanie na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu przez Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UAM, wspólnie z Katedrą Badań Rynku i Usług Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (prof. n. UEP Monika Dobska) oraz Katedrę i Zakład Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (prof. n. UM Monika Urbaniak).

Prelegentami w ramach Konferencji będą, m.in., prof. Daniele Senzani, Dziekan Wydziału Prawa, Uniwersytet w Bolonii, Włochy (referat pt. Healthcare System: from emergence to resilience? Some possible perspective from the Italian (legal) system), czy prof. Maura Couglin, Rice University w Houston, USA (referat pt. The Advantages and Disadvantages of the US Healthcare System during the COVID-19 Pandemic) oraz wielu znamienitych profesorów oraz praktyków z całej Polski.

Więcej informacji, w tym program wydarzenia, znajdują się na stronie UAM – TUTAJ.

"Obserwatorium Ekonomiczne PTE" nr 13

Maciej Mikulewicz. Opublikowano w Wiadomości

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru "OE", darmowego dodatku on-line do "Przeglądu Ekonomicznego", który zbiera i analizuje najnowsze dane o polskiej gospodarce, tym razem są to pierwsze dane, za półrocze 2020 r., obejmujące wpływ pandemii COVID-19.

Nr 13 (grudzień 2020) // PDF

Spis treści
Dodatek został przygotowany przez, pracujący pod redakcją Janusza J. Tomidajewicza, zespół autorski w składzie:
- mgr Łukasz Augustowski z Katedry Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego,
- dr hab. Paweł Błaszczyk z Katedry Koniunktury i Polityki Gospodarczej UEP,
- dr hab. Maciej Cieślukowski, prof. UEP z Katedry Finansów Publicznych UEP,
- dr hab. Baha Kalinowska-Sufinowicz, prof. UEP z Katedry Makroekonomii i Badań nad Rozwojem UEP,
- dr hab. Piotr Lis, prof. UEP z Katedry Koniunktury i Polityki Gospodarczej UEP,
- dr Joanna Mazurkiewicz z Katedry Koniunktury i Polityki Gospodarczej UEP,
- dr Zuzanna Rataj z Katedry Socjologii i Etyki Gospodarczej UEP,
- dr Katarzyna Suszyńska z Katedry Inwestycji i Nieruchomości UEP,
- prof. dr hab. Janusz J. Tomidajewicz, emerytowany profesor UEP i UZ,
- dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. UEP z Katedry Pieniądza i Bankowości UEP.

O nas

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) jest niezależnym, profesjonalnym, ogólnopolskim, stowarzyszeniem ekonomistów zrzeszającym praktyków i teoretyków. Powstało w 1945 r. nawiązując do tradycji zawodowych ruchów ekonomistów na ziemiach polskich w XIX w. oraz warszawskiego Stowarzyszenia Ekonomistów i Statystyków i Towarzystw Ekonomicznych działających w Krakowie, Poznaniu i Lwowie w okresie międzywojennym.

Czytaj dalej