Oferta szkoleniowa

Nowoczesna, szeroka oferta szkoleniowa dla przedsiębiorstw oraz osób indywidualnych.

Wydawnictwa

Zapraszamy do zapoznania się
z bogatą ofertą wydawniczą PTE.

Konferencje i Sympozja

PTE jest organizatorem
i współorganizatorem konferencji
i sympozjów tematycznych.

Wynajem sal

Zapraszamy do współpracy.

Udział PTE w debatach

Maciej Mikulewicz. Opublikowano w Wiadomości

Prezez Zarządu Oddziału prof. Monika Dobska reprezentowała PTE podczas dwóch niedawnych debat.

Pierwsza z nich, z 13 stycznia, to "Od Designu do Nowego Ładu. Otwarte spotkanie Wszechnicy Erga Omnes i Klubu Partnera UEP w gmachu CEUE" organizowane przez Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Kolejna miała miejsce 19 stycznia i odbywała się pod tytułem "Gospodarka: całość i ludzie". Jej organizatorem był Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Debata_Od_designu Debata_Od_Designu2
Od Designu do Nowego Ładu Od Designu do Nowego Ładu

Debata 19.01.2022

Gospodarka: całość i ludzie

Spotkanie z Fundacją Rozwoju Miasta Poznania

Maciej Mikulewicz. Opublikowano w Wiadomości

W siedzibie Oddziału miało miejsce spotkanie z członkami zarządu Fundacji Rozwoju Miasta Poznania, Panami Przemysławem Trawą i Tomaszem Kayserem. Podczas rozmowy z prof. Moniką Dobską i prof. Ryszardem Kamińskim poruszane były kwestie współpracy.

Spotkanie FRMP

Wręczenie Złotej Odznaki Honorowej PTE prof. Barbarze Hadryjańskiej

Maciej Mikulewicz. Opublikowano w Wiadomości

Podczas niedawnego posiedzenia Zarządu Oddziału, Wiceprezes prof. UAM dr hab. Ryszard Kamiński wręczył prof. UPP dr hab. Barbarze Hadryjańskiej Złotą Odznakę Honorową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Prof. Hadryjańska, zaangażowana od lat w prace Zarządu, jest też, wraz z dr Małgorzatą Dolatą, egzaminatorką Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

 

Wręczenie medalu prof. Hadryjańskiej mały

II etap XXXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Maciej Mikulewicz. Opublikowano w Wiadomości

14 stycznia 2022 r. uczniowie wielkopolskich szkół  średnich mierzyli się w Poznaniu z pytaniami XXXV edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Organizowana od początku swojego istnienia przez PTE olimpiada odbywa się w tym roku pod hasłem „Rola giełd w rozwoju społeczno-gospodarczym”. Przyjęcie wspomnianego hasła przewodniego ma na celu zapoznanie uczestników Olimpiady ze znaczeniem, jakie giełdy pełnią obecnie we współczesnej gospodarce rynkowej oraz przybliżenie im realiów funkcjonowania tego typu instytucji rynkowych. Co więcej, taki dobór tematyki będącej przedmiotem dyskusji w ramach XXXV OWE jest wynikiem wzrostu zainteresowania rynkiem kapitałowym w polskim społeczeństwie, jaki ma miejsce w konsekwencji pandemii COVID-19. Szczególnym jego wyrazem jest wzrost liczby rachunków maklerskich w okresie od stycznia do listopada 2020 r. o 66 tysięcy (dane Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, zob. [KDPW 2021]). Prawidłowe wybory inwestycyjne podejmowane na tym rynku wymagają posiadania stosowanej wiedzy z zakresu jego funkcjonowania. Stąd też, w opinii Komitetu Głównego celowe jest jej poszerzenie w szczególności w przypadku uczniów szkół średnich, którzy w niedługiej przyszłości będą podejmować decyzje dotyczące swoich oszczędności.

 

OWE II etap 2021 22 siec 
 OWE II etap 2021 22 siec 3
 OWE II etap 2021 22 siec 1
 OWE II etap 2021 22 siec 2

O nas

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) jest niezależnym, profesjonalnym, ogólnopolskim, stowarzyszeniem ekonomistów zrzeszającym praktyków i teoretyków. Powstało w 1945 r. nawiązując do tradycji zawodowych ruchów ekonomistów na ziemiach polskich w XIX w. oraz warszawskiego Stowarzyszenia Ekonomistów i Statystyków i Towarzystw Ekonomicznych działających w Krakowie, Poznaniu i Lwowie w okresie międzywojennym.

Czytaj dalej