O nas

Super User. Opublikowano w O PTE

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) jest niezależnym, profesjonalnym, ogólnopolskim, stowarzyszeniem ekonomistów zrzeszającym praktyków i teoretyków. Powstało w 1945 r. nawiązując do tradycji zawodowych ruchów ekonomistów na ziemiach polskich w XIX w. oraz warszawskiego Stowarzyszenia Ekonomistów i Statystyków i Towarzystw Ekonomicznych działających w Krakowie, Poznaniu i Lwowie w okresie międzywojennym.

Cele statutowe PTE:

 • popularyzowanie wiedzy ekonomicznej w Polsce,
 • działalność opiniotwórcza,
 • podnoszenie kwalifikacji, 
 • integracja środowiska ekonomistów. 

Są one realizowane przez:

 • aktywne uczestnictwo w procesie reformowania gospodarki poprzez organizowanie konferencji naukowych (ogólnopolskich i międzynarodowych),
 • opracowywanie ekspertyz i analiz ekonomicznych, 
 • prowadzenie działalności konsultacyjno-doradczej oraz informacyjnej w dziedzinie ekonomii dla różnych podmiotów gospodarczych, 
 • wydawanie publikacji teoretycznych i zawodowych,
 • tworzenie szkół policealnych, szkół wyższych oraz studiów podyplomowych o profilu ekonomicznym, 
 • sprawowanie patronatu nad Olimpiadą Wiedzy Ekonomicznej dla młodzieży szkół licealnych i policealnych, 
 • wspieranie wydawania dwumiesięcznika "Ekonomista", 
 • przyznawania dorocznej nagrody im. Edwarda Lipińskiego za najlepszą książkę w dziedzinie nauk ekonomicznych, 
 • organizowanie konkursów propagujących najlepsze podręczniki w zakresie ekonomii. 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne jest członkiem 
Międzynarodowej Asocjacji Ekonomicznej
(The International Economic Association)