Władze Oddziału PTE w Poznaniu

Michał Derbich. Opublikowano w Uncategorised

Kadencja 2015–2020

RYSZARD KAMIŃSKI 2021 2
Prezes Zarządu PTE w Poznaniu,
członek Rady Naukowej oraz
Prezydium Zarządu Krajowego PTE

 

prof. UAM dr hab. Ryszard Kamiński - Prezes Zarządu

prof. dr hab. Bogna Pilarczyk - Wiceprezes Zarządu

prof. PP dr hab. Marek Szczepański - Wiceprezes Zarządu

dr Ewa Badzińska - Sekretarz

 

Członkowie Zarządu Oddziału

prof. UEP dr hab. Monika Dobska

dr Małgorzata Dolata

mgr Piotr Falger

prof. UAM dr hab. Michał Flieger

prof. UPP dr hab. Barbara Hadryjańska

mgr Barbara Martyńska

prof. dr hab. Zdzisław Puślecki

prof. dr hab. Janusz J. Tomidajewicz

mgr Przemysław Trawa

prof. PP dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka

 

Rada Wydawnicza wydawnictwa PTE Oddział w Poznaniu

prof. UAM dr hab. Ryszard Kamiński

prof. PP dr hab. Marek Szczepański

prof. dr hab. Bogna Pilarczyk

prof. dr hab. Janusz J. Tomidajewicz

dr Ewa Badzińska

 

mgr Maciej Mikulewicz - Asystent Zarządu, redaktor techniczny wydawnictwa PTE Oddział w Poznaniu