Debata Emerytalna PTE

Michał Derbich. Opublikowano w Wiadomości

1 grudnia 2017 r. na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
odbyła się Debata Emerytalna Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
„SYSTEM EMERYTALNY W POLSCE – SZANSE, ZAGROŻENIA, PERSPEKTYWY”

     Celem Debaty, w której uczestniczyli przedstawiciele nauki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (dr J.Ratajczak-Tuchołka, prof. I.Olejnik)  oraz praktycy z Instytutu Emerytalnego w Warszawie (dr Marcin Wojewódka, dr Antoni kolek)  i Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU (dyrektor Tomasz Fronczak) było wskazanie  i przedyskutowanie aktualnych zagadnień związanych z przewidywanymi zmianami w zakresie funkcjonowania systemu emerytalnego w Polsce, a w szczególności  konsekwencje obniżenia ustawowego wieku emerytalnego oraz zapowiadane wprowadzenie nowego typu zakładowych systemów emerytalnych - :Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), współfinasowanych przez państwo, pracodawców i pracowników. Mecenat nad Debata sprawowało TFI PZU. Debatę prowadził główny inicjator tego przedsięwzięcia, dr hab. Marek Szczepański, prof. Politechniki Poznańskiej, wiceprezes Oddziału PTE  w Poznaniu.

     Debata wzbudziła spore zainteresowanie, a szczególnie gorące dyskusje dotyczyły produktów finansowych oraz innych, alternatywnych inwestycji, które umożliwią zgromadzenie dodatkowego kapitału finansowego lub majątku generującego dochody po przejściu na emeryturę. Przewidywane obniżenie poziomu zabezpieczenia emerytalnego oferowanego przez publiczny system emerytalny wskazuje na potrzebę wykazania własnej przezorności w tej dziedzinie.