Konferencja z cyklu "Instytucje w teorii i praktyce"

Maciej Mikulewicz. Opublikowano w Wiadomości

Poznań w dniach 25-26 września 2019 r. gościł trzecią konferencję z cyklu "Instytucje w teorii i praktyce".

Przewodniczącym jej rady programowej jest prof. Marek Ratajczak.

Obszary tematyczne konferencji to:
- instytucje w ekonomii i prawie,
- instytucje w ochronie konkurencji i konsumenta,
- znaczenie ram instytucjonalnych dla funkcjonowania i rozwoju gospodarki rynkowej,
- metodologiczne problemy badań nad instytucjami i ich rola w rozwoju gospodarczym,
- instytucje formalne a instytucje nieformalne,
- instytucje w zarzadzaniu organizacjami,
- badanie kontraktów w gospodarce rynkowej w ujęciu nowej ekonomii instytucjonalnej.

 

Instytucje konferecnja logo