Nowa lista wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Maciej Mikulewicz. Opublikowano w Wiadomości

Ukazał się komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Jest to uzupełniona lista różniąca się od opublikowanej na początku roku.

Można go znaleźć pod adresem:
http://www.bip.nauka.gov.pl/inne2/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-17-grudnia-2019-r-w-sprawie-wykazu-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe.html

Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Poznaniu znajduje się na niej na poziomie I pod liczbą porządkową 396.