Konferencja „Ochrona zdrowia w czasach pandemii. Zagadnienia ekonomiczne, medyczne i publicznoprawne”

Maciej Mikulewicz. Opublikowano w Wiadomości

Zapraszamy 20 stycznia 2021 r. do wysłuchania, za pośrednictwem platformy MS Teams, konferencji naukowej „Ochrona zdrowia w czasach pandemii. Zagadnienia ekonomiczne, medyczne i publicznoprawne”.

Konferencję otworzą: Pani Rektor UAM prof. B. Kaniewska, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM prof. T. Nieborak, oraz Wiceprzewodnicząca PE Ewa Kopacz, która wygłosi otwierający referat nt. działań UE w zakresie walki z COVID-19.

 

OCHRONA ZDROWIA W CZASACH PANDEMII 20.01.2021

 

Konferencja zorganizowana zostanie na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu przez Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UAM, wspólnie z Katedrą Badań Rynku i Usług Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (prof. n. UEP Monika Dobska) oraz Katedrę i Zakład Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (prof. n. UM Monika Urbaniak).

Prelegentami w ramach Konferencji będą, m.in., prof. Daniele Senzani, Dziekan Wydziału Prawa, Uniwersytet w Bolonii, Włochy (referat pt. Healthcare System: from emergence to resilience? Some possible perspective from the Italian (legal) system), czy prof. Maura Couglin, Rice University w Houston, USA (referat pt. The Advantages and Disadvantages of the US Healthcare System during the COVID-19 Pandemic) oraz wielu znamienitych profesorów oraz praktyków z całej Polski.

Więcej informacji, w tym program wydarzenia, znajdują się na stronie UAM – TUTAJ.