Przegląd Ekonomiczny, nr 10

Michał Derbich. Opublikowano w Przegląd Ekonomiczny

Spis treści:PTE PE 10

Ekonomia i biznes
Polska w przepływach zagranicznych inwestycji bezpośrednich – perspektywa dwudziestoletnia – Marian Gorynia s. 5 
Konkurencyjność regionów Unii Europejskiej – Elżbieta Jantoń-Drozdowska  s. 8
Dobre praktyki w zakresie polityki wspierającej kreację i rozwój klastrów na świecie  Aleksandra Kania s.16
Rynek kapitałowy
Rynek NewConnect na tle innych rynków alternatywnych w Europie – Piotr Zygmanowski s. 22
Ludzie, Opinie, Poglądy 
Na marginesie (głównego nurtu): Gospodarka otwarta czy zamknięta? – Janusz J. Tomidajewicz  s. 24
Fundusze europejskie 
Jak w Wielkopolsce dotujemy rozwój? – Anna Fedorczuk s. 26
Projekt ESSENCE – przykład efektywnego wsparcia i wzmocnienie sieci małych i średnich przedsiębiorstw w Europie Środkowej – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego s. 30
Spotkania i konferencje
Międzynarodowa konferencja emerytalna na Politechnice Poznańskiej – Tomasz Brzęczek, Marek Szczepański  s. 33 

 

Pobierz w pdf