Przegląd Ekonomiczny, nr 14

Michał Derbich. Opublikowano w Przegląd Ekonomiczny

Spis treści:PTE PE 14

Ekonomia i biznes
Konkurencja jako warunek rozwoju społeczno-gospodarczego gmin i regionów – perspektywa regulacji sektora rolnego – Eryk Kosiński, Michał Flieger s. 5
Nowe akty prawne w zakresie opieki konsularnej – Stanisław H. Kaj s. 12
Zarządzanie projektami w małej firmie. Od etatu do... – Marcin Żółtak s. 17
Ludzie, Opinie, Poglądy
 Na marginesie (głównego nurtu) Granice wolności gospodarczej – Janusz J. Tomidajewicz s. 20
Wykorzystanie badań jakości życia, monitoringu strategicznego oraz konsultacji społecznych w strategicznym zarządzaniu miastem (przykład Poznania) – Tomasz J. Kayser s. 22
Nowości wydawnicze
Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstw – nowe spojrzenie – Maria Mazurek s. 
Spotkania i konferencje
Sprawozdanie z IV Międzynarodowej konferencji naukowej ”Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych, ekonomicznych i technologicznych” – Agata Budzyńska-Biernat s.31
XXII Zjazd członków Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Poznaniu – Maciej Mikulewicz s. 33 

 

Pobierz w pdf