Przegląd Ekonomiczny, nr 15

Michał Derbich. Opublikowano w Przegląd Ekonomiczny

Spis treści:PTE PE 15

Ludzie, Opinie, Poglądy
90 lat Profesora Wacława Stankiewicza – Mirosław Bochenek, Wacław Jarmołowicz s. 5
Kontrowersje wokół ustawowego wieku emerytalnego – wstępna ocena proponowanych zmian – Marek Szczepański s. 7
Na marginesie (głównego nurtu) Suwerenność konsumenta – Janusz J. Tomidajewiczs. 16
Konsumpcja w warunkach postkolonialnych. Postulat badań polskiej elity kompradorskiej – Wiesław Banach s. 18 
Ekonomia i biznes
Reforma podziału administracyjnego Francji – Stanisław H. Kaj s. 25
Kapitał ludzki w sprawozdaniu zintegrowanym na przykładzie raportu KGHM Polska Miedź S.A. – Maria Mazurek s. 31
Nowości wydawnicze
 
 "Nowa gospodarka" w rozwoju państw i przedsiębiorstw – Tomasz J. Kayser s. 40
Sprawozdawczość finansowa w świetle przepisów prawa i standardów rachunkowości – Maria Mazurek s. 42
Spotkania i konferencje
Relacja z „V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Rachunkowość i Finanse. Teoria i Praktyka” – Małgorzata Trocka, Andrzej Kuciński s. 44

 

Pobierz w pdf