Przegląd Ekonomiczny, nr 16

Michał Derbich. Opublikowano w Przegląd Ekonomiczny

Spis treści:PE 16

Ekonomia i biznes
"Nowa" transformacja ustrojowa – Marek Ratajczak s. 5
Instytucje finansowe - współczesne podmioty zaufania publicznego czy kasyna? – Zbyszek Grocholski s.10
Polityka makroekonomiczna w walce z kryzysem – Ryszard Wilczyński s. 14
Ryzyka na współczesnych rynkach finansowych – Zbyszek Grocholski s. 19
Obserwatorium Ekonomiczne
Ogólna charakterystyka sytuacji społeczno - gospodarczej Polski w 2017 r. – Janusz J. Tomidajewicz s. 18
Varia
Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle przepisów o sprawozdawczości przedsiębiorstw – Ryszard Kamiński s. 22
Regionalizm niemiecki. Model do naśladowania? – Stanisław H. Kaj s. 34
Spotkania i konferencje
Szanse i dylematy systemów zabezpieczenia społecznego - Marek Szczepański, Andżelika Libertowska s. 44

 

Pobierz w pdf