Przegląd Ekonomiczny, nr 211

Maciej Mikulewicz. Opublikowano w Przegląd Ekonomiczny

"Przegląd Ekonomiczny" nr 21/2021

Wydanie specjalne
75 LAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO ODDZIAŁ W POZNANIU

Spis treści:PE21 OKŁADKA 1 mały

 • Wstęp – Monika Dobska 4
 • 75 lat Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu – Ryszard Kamiński 5
 • Działalność zarządu oddziału PTE w Poznaniu w latach 2015–2021 – Ryszard Kamiński 12
 • Praca i polityka społeczna w dokonaniach prof. Józefa Orczyka – Jan Szambelańczyk, Paweł Łuczak 17
 • Prof. Bogna Pilarczyk – dokonania naukowe, dydaktyczne i organizatorskie – opracowała redakcja 21
 • Prezesi PTE w Poznaniu – opracowała Monika Dobska 23
 • Publikacje książkowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu wydane w 2020 r. – 40
 • Wprowadzenie do „Obserwatorium Ekonomicznego PTE” nr 13. Sytuacja gospodarczospołeczna Polski w pierwszym półroczu 2020 r. – Janusz J. Tomidajewicz 46

  Pobierz w pdf

Przegląd Ekonomiczny, nr 20

Michał Derbich. Opublikowano w Przegląd Ekonomiczny

"Przegląd Ekonomiczny" nr 20/2020

Wydanie specjalne
PANDEMIA – SKUTKI EKONOMICZNE I SPOŁECZNE

Spis treści:okładka PE 20

 • Wstęp Prezesa PTE – Ryszard Kamiński 4
 • Wstęp do numeru – Monika Dobska 6
 • Epidemia koronawirusa jako wydarzenie typu „czarny łabędź” – Marek Szczepański 8
 • Epidemiolodzy wyrocznią gospodarki – Monika Dobska 13
 • Polityka pieniężna w Polsce w trakcie kryzysu spowodowanego pandemią wirusa SARS-CoV – Marcin Flotyński 16
 • Usprawnienie wybranych procesów poprzez wdrożenie narzędzi opartych na blockchainie jako element przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym – Alicja Mikołajewicz-Woźniak 28
 • Odyseja OFE w czasach koronawirusa – Marek Szczepański 36
 • Współczesne kryzysy a elastyczność organizacyjna – Michał Flieger 41
 • Elastyczność organizacji w dobie pandemii w aspekcie zastosowania zarządzania kryzysowego – wyniki badań empirycznych – Iwona Chomiak-Orsa, Michał Flieger 45
 • Crowdlearning – nauka poprzez interakcję z innymi – Adam Baszyński 52
 • Funkcjonowanie samorządu terytorialnego oraz administracji państwowej w czasie pandemii COVID-19 – na wybranych przykładach – Lucyna Staniszewska 60
 • Sytuacja Szpitali Powiatowych w dobie pandemii – Anna Niechciałkowska 70
 • Prawo w kryzysie kryzys prawa – Jerzy W. Ochmański 73
 • Oszczędzaj bez lokat bankowych i funduszy inwestycyjnych – Wojciech Jaszkowski 78
 • Rozmowa z Jakubem Giermaziakiem właścicielem Netbox PL Sp. z o.o. na temat organizacji firmy w czasie pandemii – Monika Dobska 82
 • Nowości wydawnicze. „Z badań nad rozwojem gospodarczym Polski na tle przemian w Europie i na świecie. Koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne” – Maciej Mikulewicz 86

 

Pobierz w pdf

Przegląd Ekonomiczny, nr 18

Michał Derbich. Opublikowano w Przegląd Ekonomiczny

Wydanie specjalne

STO LAT NAUK EKONOMICZNYCH NA UNIWERSYTECIE POZNAŃSKIM - PDF do pobrania

Okladka s1 PE 18

 

Spis treści

Ryszard Kamiński Wprowadzenie


Z KART HISTORII
Elżbieta Jantoń-Drozdowska, Maciej Stępiński Sto lat katedr ekonomicznych na Uniwersytecie Poznańskim
Elżbieta Jantoń-Drozdowska Wspomnienie o prof. Mieczysławie Gulczu
Elżbieta Jantoń-Drozdowska Wspomnienie o prof. Edwardzie Cyrsonie


WYWIADY
Maciej Mikulewicz Wywiad z prof. dr. hab. Romanem Budzinowskim, Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji nt. nauk ekonomicznych na WPiA


ARTYKUŁY
Adam Baszyński Konkurencja na rynku usług bankowych w Polsce na tle krajów o podobnym poziomie rozwoju
Michał Flieger Innowacyjność organizacyjna w ujęciu strukturalnym oraz aplikacyjnym
Ryszard Kamiński Etyka w rachunkowości. Podstawy teoretyczne i instrumenty praktyczne
Tomasz Kayser Znaczenie współpracy w budowaniu przewagi konkurencyjnej miast
Alicja Mikołajewicz-Woźniak Wykorzystanie blockchaina w innowacyjnych systemach transakcyjnych
Szymon Piotrowski Venture debt jako sposób finansowani innowacyjnych startupów
Zdzisław W. Puślecki Protekcjonizm regulacyjny w ograniczaniu i zniekształcaniu współczesnego handlu międzynarodowego
Mieczysław Sprengel Innowacyjność w gospodarce Australii
Maciej Stępiński Rola uczelni wyższej w nauczaniu przedsiębiorczości na przykładzie Uniwersytetuim. Adama Mickiewicza w Poznaniu – analiza formalna


RECENZJE
Jakub Banach Monografia European Union – China Trade Relationship
Maria Mazurek Innowacje gospodarcze z perspektywy uwarunkowań ekonomicznych i regulacji prawnych

Przegląd Ekonomiczny, nr 19

Michał Derbich. Opublikowano w Przegląd Ekonomiczny

Wydanie specjalne Teoria usług - PDF do pobrania

PTE PE 19

 

Spis treści

List Prezesa Zarządu Ryszard Kamiński s. 4
Wprowadzenie Monika Dobska s. 6
Postać prof. zw. dr hab. Kazimierza Rogozińskiego Monika Dobska s. 7
Katedra Usług Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – historia Monika Dobska s. 10
Usługa – miniatura etymologiczna Kazimierz Rogoziński s. 16
Fundamenty nowego paradygmatu teorii usług Kazimierz Rogoziński s. 17
Wprowadzenie do teorii usług – wersja instant Kazimierz Rogoziński s. 20
Służba to drużba Kazimierz Rogoziński s. 28
Adherencja czyli współodpowiedzialność w procesie leczenia Monika Dobska s. 32
Obywatel w świetle reform zarządzania publicznego Roma Sośnicka s. 41
Zarządzanie strategiczne w podmiotach leczniczych – nowe wyzwania Marcin Kania s. 49
Zarządzanie usługami medycznymi w podmiocie leczniczym w oparciu o ocenę i poziom satysfakcji pacjentów Anna Cieślak s. 56
Zarządzanie usługami medycznymi w szpitalu powiatowym Anna Niechciałkowska s. 61
Zarządzanie zasobami ludzkimi w podmiotach leczniczych Marcin Kania s. 69
Leczenie w Unii Europejskiej Jakub Przybyła s. 77
Ewolucja pielęgniarstwa i jej wpływ na zarządzanie w oddziale szpitalnym Agnieszka Nowak s. 81
Nowe formy zarządzania jakością w usługach medycznych Anna Niechciałkowska s. 86
Pozytywny kontekst reklamacji w marketingu relacyjnym Marek Gnusowski s. 95

Przegląd Ekonomiczny, nr 1

Michał Derbich. Opublikowano w Przegląd Ekonomiczny

Spis treści:PTE PE 01

Ludzie, Opinie, Poglądy
Jubileusz Profesora Józefa Orczyka s. 5
Czy kolejna reforma publicznego systemu emerytalnego w Polsce jest potrzebna? – Marek Szczepański s. 7

Ekonomia i biznes
Lean Management szansą rozwoju przedsiębiorstw produkcyjnych z branży motoryzacyjnej – Adam Kotliński, Marcin Marecki s. 11
Zastosowanie elektronicznych środków komunikacji w walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej – Marek Grajek s. 15
Ryzyko w inwestycjach – rodzaje i sposoby unikania – Piotr Gawrzyał s. 24

Rynek kapitałowy
Mała firma na giełdzie dawniej mit, dziś... rzeczywistość – Paweł Śliwiński s. 26
Dłużne instrumenty finansowe jednostek samorządu terytorialnego na Catalyst – Sebastian Huczek s. 29

Wielkopolscy przedsiębiorcy
Nowa France Sp. z o.o. – 21 lat na rynku s. 33
Nowości wydawnicze
Strategia Dywersyfikacji – Graham Kenny – Maciej Dzięgielewski s. 35