Przegląd Ekonomiczny, nr 20

Michał Derbich. Opublikowano w Przegląd Ekonomiczny

"Przegląd Ekonomiczny" nr 20/2020

Wydanie specjalne
PANDEMIA – SKUTKI EKONOMICZNE I SPOŁECZNE

Spis treści:okładka PE 20

 • Wstęp Prezesa PTE – Ryszard Kamiński 4
 • Wstęp do numeru – Monika Dobska 6
 • Epidemia koronawirusa jako wydarzenie typu „czarny łabędź” – Marek Szczepański 8
 • Epidemiolodzy wyrocznią gospodarki – Monika Dobska 13
 • Polityka pieniężna w Polsce w trakcie kryzysu spowodowanego pandemią wirusa SARS-CoV – Marcin Flotyński 16
 • Usprawnienie wybranych procesów poprzez wdrożenie narzędzi opartych na blockchainie jako element przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym – Alicja Mikołajewicz-Woźniak 28
 • Odyseja OFE w czasach koronawirusa – Marek Szczepański 36
 • Współczesne kryzysy a elastyczność organizacyjna – Michał Flieger 41
 • Elastyczność organizacji w dobie pandemii w aspekcie zastosowania zarządzania kryzysowego – wyniki badań empirycznych – Iwona Chomiak-Orsa, Michał Flieger 45
 • Crowdlearning – nauka poprzez interakcję z innymi – Adam Baszyński 52
 • Funkcjonowanie samorządu terytorialnego oraz administracji państwowej w czasie pandemii COVID-19 – na wybranych przykładach – Lucyna Staniszewska 60
 • Sytuacja Szpitali Powiatowych w dobie pandemii – Anna Niechciałkowska 70
 • Prawo w kryzysie kryzys prawa – Jerzy W. Ochmański 73
 • Oszczędzaj bez lokat bankowych i funduszy inwestycyjnych – Wojciech Jaszkowski 78
 • Rozmowa z Jakubem Giermaziakiem właścicielem Netbox PL Sp. z o.o. na temat organizacji firmy w czasie pandemii – Monika Dobska 82
 • Nowości wydawnicze. „Z badań nad rozwojem gospodarczym Polski na tle przemian w Europie i na świecie. Koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne” – Maciej Mikulewicz 86

 

Pobierz w pdf

Przegląd Ekonomiczny, nr 18

Michał Derbich. Opublikowano w Przegląd Ekonomiczny

Wydanie specjalne

STO LAT NAUK EKONOMICZNYCH NA UNIWERSYTECIE POZNAŃSKIM - PDF do pobrania

Okladka s1 PE 18

 

Spis treści

Ryszard Kamiński Wprowadzenie


Z KART HISTORII
Elżbieta Jantoń-Drozdowska, Maciej Stępiński Sto lat katedr ekonomicznych na Uniwersytecie Poznańskim
Elżbieta Jantoń-Drozdowska Wspomnienie o prof. Mieczysławie Gulczu
Elżbieta Jantoń-Drozdowska Wspomnienie o prof. Edwardzie Cyrsonie


WYWIADY
Maciej Mikulewicz Wywiad z prof. dr. hab. Romanem Budzinowskim, Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji nt. nauk ekonomicznych na WPiA


ARTYKUŁY
Adam Baszyński Konkurencja na rynku usług bankowych w Polsce na tle krajów o podobnym poziomie rozwoju
Michał Flieger Innowacyjność organizacyjna w ujęciu strukturalnym oraz aplikacyjnym
Ryszard Kamiński Etyka w rachunkowości. Podstawy teoretyczne i instrumenty praktyczne
Tomasz Kayser Znaczenie współpracy w budowaniu przewagi konkurencyjnej miast
Alicja Mikołajewicz-Woźniak Wykorzystanie blockchaina w innowacyjnych systemach transakcyjnych
Szymon Piotrowski Venture debt jako sposób finansowani innowacyjnych startupów
Zdzisław W. Puślecki Protekcjonizm regulacyjny w ograniczaniu i zniekształcaniu współczesnego handlu międzynarodowego
Mieczysław Sprengel Innowacyjność w gospodarce Australii
Maciej Stępiński Rola uczelni wyższej w nauczaniu przedsiębiorczości na przykładzie Uniwersytetuim. Adama Mickiewicza w Poznaniu – analiza formalna


RECENZJE
Jakub Banach Monografia European Union – China Trade Relationship
Maria Mazurek Innowacje gospodarcze z perspektywy uwarunkowań ekonomicznych i regulacji prawnych

Przegląd Ekonomiczny, nr 19

Michał Derbich. Opublikowano w Przegląd Ekonomiczny

Wydanie specjalne Teoria usług - PDF do pobrania

PTE PE 19

 

Spis treści

List Prezesa Zarządu Ryszard Kamiński s. 4
Wprowadzenie Monika Dobska s. 6
Postać prof. zw. dr hab. Kazimierza Rogozińskiego Monika Dobska s. 7
Katedra Usług Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – historia Monika Dobska s. 10
Usługa – miniatura etymologiczna Kazimierz Rogoziński s. 16
Fundamenty nowego paradygmatu teorii usług Kazimierz Rogoziński s. 17
Wprowadzenie do teorii usług – wersja instant Kazimierz Rogoziński s. 20
Służba to drużba Kazimierz Rogoziński s. 28
Adherencja czyli współodpowiedzialność w procesie leczenia Monika Dobska s. 32
Obywatel w świetle reform zarządzania publicznego Roma Sośnicka s. 41
Zarządzanie strategiczne w podmiotach leczniczych – nowe wyzwania Marcin Kania s. 49
Zarządzanie usługami medycznymi w podmiocie leczniczym w oparciu o ocenę i poziom satysfakcji pacjentów Anna Cieślak s. 56
Zarządzanie usługami medycznymi w szpitalu powiatowym Anna Niechciałkowska s. 61
Zarządzanie zasobami ludzkimi w podmiotach leczniczych Marcin Kania s. 69
Leczenie w Unii Europejskiej Jakub Przybyła s. 77
Ewolucja pielęgniarstwa i jej wpływ na zarządzanie w oddziale szpitalnym Agnieszka Nowak s. 81
Nowe formy zarządzania jakością w usługach medycznych Anna Niechciałkowska s. 86
Pozytywny kontekst reklamacji w marketingu relacyjnym Marek Gnusowski s. 95

Przegląd Ekonomiczny, nr 1

Michał Derbich. Opublikowano w Przegląd Ekonomiczny

Spis treści:PTE PE 01

Ludzie, Opinie, Poglądy
Jubileusz Profesora Józefa Orczyka s. 5
Czy kolejna reforma publicznego systemu emerytalnego w Polsce jest potrzebna? – Marek Szczepański s. 7

Ekonomia i biznes
Lean Management szansą rozwoju przedsiębiorstw produkcyjnych z branży motoryzacyjnej – Adam Kotliński, Marcin Marecki s. 11
Zastosowanie elektronicznych środków komunikacji w walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej – Marek Grajek s. 15
Ryzyko w inwestycjach – rodzaje i sposoby unikania – Piotr Gawrzyał s. 24

Rynek kapitałowy
Mała firma na giełdzie dawniej mit, dziś... rzeczywistość – Paweł Śliwiński s. 26
Dłużne instrumenty finansowe jednostek samorządu terytorialnego na Catalyst – Sebastian Huczek s. 29

Wielkopolscy przedsiębiorcy
Nowa France Sp. z o.o. – 21 lat na rynku s. 33
Nowości wydawnicze
Strategia Dywersyfikacji – Graham Kenny – Maciej Dzięgielewski s. 35

Przegląd Ekonomiczny, nr 2

Michał Derbich. Opublikowano w Przegląd Ekonomiczny

Spis treści:PTE PE 02

Ludzie, Opinie, Poglądy
Jak zostać Panią prezes? Rozmowa z Aleksandrą Matuszak, prezes zarządu spółki Curtis Healthcare
Tylko dla kobiet
 – Barbara Martyńska
„Racjonalna korekta” czy demontaż? 
– Marek Szczepański 
Odczarowywanie języka – o „Nowomowie neoliberalnej” Alaina Bihra 
 Maciej Szlinder
Ekonomia i biznes
Być kobietą... przedsiębiorczą 
Ewa Bukowian
Kobiety i mężczyźni na rynku pracy – analiza nierówności płci
 
Marzena Mielcarek
Usprawnienia systemu zarządzania jako źródło przewagi konkurencyjnej gmin
 
Michał Flieger
Rynek kapitałowy
Relacje inwestorskie na rynku NewConnect 
Piotr Białowąs
Prognozy inwestycyjne na rok 2011 
Łukasz Sobora
Wielkopolscy przedsiębiorcy
KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. – Marketing oparty na sporcie
Nowości wydawnicze
Alan Axelrod "Winston Churchill – Lider. 25 lekcji dla odważnych liderów biznesu"