Przegląd Ekonomiczny, nr 3

Michał Derbich. Opublikowano w Przegląd Ekonomiczny

Spis treści:PTE PE 03

Ludzie, Opinie, Poglądy
Życie i twórczość prof. Edwarda Taylora 
Dlaczego będziemy budować elektrownie jądrowe w Polsce? 
– Andrzej Strupczewski
Program polskiej energetyki jądrowej: analiza techniczna i ekonomiczna 
- Władysław Mielczarski
Ekonomia i biznes
Foresight atrakcyjną i potrzebną metodą kreowania przyszłości. Na przykładzie foresightu w drzewnictwie - Ewa Ratajczak
Przydatność zbóż dla potrzeb energii odnawialnej - Henryk Burczyk
Ograniczanie kosztów biurokratycznych nakładanych na przedsiębiorstwa - Bartosz Koziej
Rynek kapitałowy
Informacje poufne w zorganizowanym obrocie papierami wartościowymi – wybrane kierunki zmian, cz. 1. –  Sebastian Huczek
Wielkopolscy przedsiębiorcy
„SILVAPOL” S.A. – Centrum hobbystyczne w Poznaniu – Przemysław Remi
Nowości wydawnicze
Jak wydobyć kulturę z kryzysu finansowego? – Krystian Szadkowski

Spotkania w PTE
Ochronić swoją własność - Krzysztof Figiel