Przegląd Ekonomiczny, nr 4

Michał Derbich. Opublikowano w Przegląd Ekonomiczny

Spis treści:PTE PE 04

Ludzie, Opinie, Poglądy
Ludwik Jankowiak – prezes PTE Oddziału w Poznaniu w latach 1953 – 1955 s. 5
Wyższe szkolnictwo ekonomiczne w Polsce w okresie zmian – Marek Ratajczak s. 8
Ekonomia i biznes
Przedsiębiorstwa – banki w trakcie kryzysu. Doświadczenia niemieckie – Ilona Romiszewska s. 12
Zarządzanie zapasami w zakładach opieki zdrowotnej – Kazimierz Dobrzański, Andrzej Klamerek s. 18
Rynek kapitałowy
Preferencje inwestycyjne Polaków na rynku funduszy inwestycyjnych po kryzysie finansowym – Łukasz Sobora s. 21
Informacje poufne w zorganizowanym obrocie papierami wartościowymi – wybrane kierunki zmian, cz. 2. – Sebastian Huczek s. 
NewConnect w obrotach. Czy wartość transakcji zawieranych na alternatywnym rynku jest w stanie zaburzyć obraz czterech lat dynamicznego rozwoju? – Marcin Markiewicz s. 28
Wielkopolscy przedsiębiorcy
Griltex Polska Sp. z o. o. – od leśnej drogi, po drapacze chmur  s. 32
Nowości wydawnicze
Krótka historia kapitalizmu Gretchen Morgenson s. 34
Konferencje i seminaria 
Konferencja „Liberalizm ekonomiczny a transformacja gospodarcza” – Adam Baszyński
 s. 36 

Pobierz w pdf