Przegląd Ekonomiczny, nr 7

Michał Derbich. Opublikowano w Przegląd Ekonomiczny

Spis treści:PTE PE 07

Ludzie, Opinie, Poglądy 
Dylematy edukacji ekonomicznej w polskich szkołach wyższych – dr hab. Krzysztof Malaga s. 5
Ekonomia i biznes 
Deregulacje w turystyce – i co dalej? – Stanisław H. Kaj  s. 9
Umowa o stworzenie programu komputerowego. Zagadnienia wybrane – Jakub Kępiński  s. 11
Bariery efektywnego przepływu technologii z jednostek naukowo-badawczych do przedsiębiorstw – Witold Czeszak, Ewa Badzińska  s. 16
Rynek kapitałowy 
IKE i IKZE, czyli o dobrowolnym oszczędzaniu na emeryturę – Łukasz Sobora s. 19
Koszt oferty przed debiutem na NewConnect – Piotr Zygmanowski s. 22
Wielkopolscy przedsiębiorcy 
Tradycja to wartość, ale i zobowiązanie – rozmowa z jubilerem Markiem Plucińskim – Maciej Mikulewicz s. 26
Nowości wydawnicze 
Ekonomia, William D. Nordhaus, Paul A. Samuelson – wyd. Rebis s. 28
Gandhi, Alan Axelrod – wyd. Eksplanator s. 29
Spotkania i konferencje
Konferencja naukowa „Ekonomia wczoraj, dziś i jutro” – Maciej Mikulewicz s. 30
Relacja z konferencji naukowej „Czego uczy nas obecny kryzys?” – Maciej Mikulewicz s. 31 

 

Pobierz w pdf